31 март 2007

за Госпожите

Госпожата на трети "В" клас в час по природознание казала на децата че животните нямат мозъци....

1 коментар:

Fenia каза...

Така е казала или децата така са разбрали?